• 1
  • 2
  • 3

VAŽNA OBAVEŠTENJA!

Generalna skupština Ujedinjenih Nacija, na predlog Organizacije za Hranu i Poljoprivredu Ujedinjenih Nacija (FAO), proglasila je 2020. godinu za Međunarodnu godinu zdravlja bilja (International Year of Plant Health - IYPH). To pruža jedinstvenu priliku za globalno podizanje svesti o tome kako zaštita bilja može da doprinese da se obezbedi dovoljno hrane za rastuću ljudsku populaciju, smanji siromaštvo, zaštiti životna sredina i podstakne ekonomski razvoj.

Udruženje SECPA pridružilo se ovoj globalnoj inicijativi i 27. februara 2020. organizuje panel diskusiju „Zaštitimo bilje, zaštitimo život“ u sklopu koje će, uz podršku Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede kao nadležnog organa za ovu oblast i sprovođenje Međunarodne konvencije za zaštitu bilja (IPPC) u Srbiji, obeležiti Međunarodnu godinu zdravlja bilja. Uz učešće stručne i akademske javnosti i medija, diskutovaće se o važnim temama i izazovima u ovoj oblasti i ukazati da je prevencija i zaštita zdravlja bilja od velikog značaja za život na našoj planeti. Više o tome u sekciji IYPH-2020.

Za potrebe informisanja naše javnosti o Medunarodnoj godini zdravlja bilja i kampanji „Zaštitimo bilje, zaštitimo život“ izrađena je brošura koju možete preuzeti sa sledećeg linka.

Više informacija o kampanji na globalnom nivou dostupno je klikom na donju ikonicu.

IYPH Web Button

Detaljna obaveštenja u vezi preuzimanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja članica SECPA dostupna su na sledećem linku.