Politika privatnosti

Naš sajt www.secpa.rs poštuje Vašu privatnost i posvećen je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite. Pročitajte Politiku privatnosti koju navodimo u nastavku i informišete se kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate. Korišćenjem ovog sajta, dostavljanjem podataka preko kontakt forme ili podnošenjem relevantnih zahteva, pristajete na pružanje, upotrebu i prenošenje informacija o Vama pod uslovima ove politike. Ukoliko ne želite da prikupljamo navedene vrste podataka, ili se ne slažete s nekim drugim delom ove politike privatnosti nemojte koristiti našu internet stranu.

Politika zaštite podataka o ličnosti
Rukovalac podacima prikupljenim preko web sajta secpa.rs je Udruženje SECPA sa sedištem u Beogradu, R Srbija, email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., matični broj: 28007752, PIB: 106496283. Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti prikupljenih na web sajtu secpa.rs vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 87/18). Podaci o ličnosti se neće koristiti van svrhe za koju su prikupljeni, osim na način predviđen zakonom. Preduzete su sve potrebne mere da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja ili svake druge zloupotrebe. Prikupljene informacije se ne daju na uvid, niti se razmenjuju s drugim organizacijama koje su izvan sistema uređivanja sajta i pružanja relevantnih usluga, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Prikupljanje podataka
Na nekim delovima našeg sajta, kao što je recimo kontakt forma ili on-line forma za podnošenje zahteva za usluge u vezi sa našim aktivnostima, moramo tražiti lične informacije o Vama kako bi Vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija ili usluga koje zatražite. Ovo činimo putem upotrebe on-line formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona, email adresu i sl. Od Vas nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne ili nema opravdanog razloga da ih date da biste dobili uslugu koju ste zatražili. Takođe, vaši e-mailovi i pitanja koja nam šaljete takođe mogu sadržati informacije o ličnosti. Kada posetite naš sajt, sakupljamo i koristimo i neke podatke koji nisu lične prirode, npr. podatke o vrsti programa za pretraživanje, operativnom sistemu i stranicama koje ste posetili, a u cilju poboljšavanja i prilagođavanja internet prezentacije vašim potrebama.

Korišćenje prikupljenih podataka
Kada posetite naš sajt, prikupljaju se elektronski identifikacioni podaci (IP adresa, pretraživač koji koristite, operativni sistem koji koristite i unikatni elektronski identifikatori) na osnovu kojih merimo broj poseta našem sajtu, prosečno vreme provedeno na sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije koristimo isključivo da bismo izmerili frekvenciju upotrebe našeg sajta i unapredili njegov sadržaj.
Ukoliko nam sami pošaljete svoje lične podatke, ovlastili ste nas da te podatke obradimo kako bi ih upotrebljavali za poboljšanje usluga. U slučaju kada tražimo druge lične informacije, kao što su vaše ime i prezime, adresa, email, broj telefona, dodatne podatke koji su neophodni za pružanje usluge koju zahtevate i ostale podatke koje korisnik svojevoljno ostavi putem kontakt forme ili putem on-line forme posvećene odgovarajućim projektima, tražićemo Vaš pristanak npr. upotrebom on-line formulara i obavestiti o tome kako ćemo ih upotrebiti. Informacije koje nam Vi date, koristićemo isključivo za odgovaranje na Vaša pitanja ili za pružanje zahtevanih usluga.

Čuvanje prikupljenih podataka
Informacije koje podelite sa nama, skladište se na ovlašćenim serverima i njima mogu pristupati zaposleni u SECPA i lica zadužena za pružanje relevanthih usluga i mogu se koristiti samo za svrhe o kojima ste obavešteni.
Prikupljeni podaci na sajtu secpa.rs čuvaju se onoliko dugo koliko je to neophodno radi ispunjenja zahtevane usluge, radi realizacije projekta, ali i duže od toga. Nakon realizacije usluge ili projekta, podaci se čuvaju radi statistike i evidencije, kako bi se poboljšao rad sajta i/ili udruženja i usluga koje nudi. Vaši podaci neće biti javno prikazani niti deljeni sa bilo kim, osim sa najužim saradnicima sajta i/ili udruženja bez kojih realizacija usluga i/ili projekata nije moguća.

Zaštita prikupljenih podataka
Web sajt secpa.rs ne prikuplja, niti zadržava Vaše lične podatke u suvišnoj meri, osim onoliko koliko je neophodno za nesmetano funkcionisanje. Koriste se tehničke i organizacione mere u skladu sa dobrom poslovnom praksom koje obezbeđuju zaštitu ličnih podataka od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, neovlašćenog uvida, otkrivanja i/ili pristupa, neovlašćenog i nezakonitog korišćenja, kao i od drugih nezakonitih vidova obrade.

Drugi web sajtovi
Naš websajt može sadržati linkove za druge websajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih sajtova mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Komunikacija
Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa prikupljanjem ili korišćenjem Vaših ličnih podataka ili bilo kakva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili uz pomoć kontakt forme na kontakt strani našeg sajta.

Izmene i dopune politike privatnosti
Svako korišćenje ovog websajta podložno je uslovima i pravilima opisanim na ovoj stranici. Sadržaj politike privatnosti možemo izmeniti ili dopuniti u bilo koje vreme bez prethodne najave. Molimo Vas da periodično proveravate sadržaj ove stranice kako bi bili informisani o svim promenama. Svaka promena biće objavljena na ovoj stranici i važi od momenta objavljivanja.