SECPA eko model

Udruženje SECPA je ispred svojih članica: Adama SRB doo, BASF Srbija doo, Bayer doo, Belchim CP doo, Corteva Agriscience SRB doo i Syngenta Agro doo, uspostavilo sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada koji potiče od sredstava za zaštitu bilja članica Udruženja - SECPA EKO MODEL. Pri izradi sistema zbrinjavanja ambalažnog otpada SECPA je koristila znanje, iskustvo, pisane materijale evropske asocijacije CropLife Europe (ex-ECPA), kao i studiju koju je za ove potrebe izradio Gradski zavod za javno zdravlje Beograd.

Uloge u sistemu SECPA EKO MODEL:

  • Ovlašćeni operateri zaduženi su za sakupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada.
  • Poljoprivrednici imaju veoma važnu ulogu jer oni treba da adekvatno isperu ambalažu, čuvaju je i predaju operateru.  
  • Proizvođači i uvoznici sredstava za zaštitu bilja, odnosno članice SECPA angažuju operatere i snose sve operativne troškove vezano za sakupljanje i zbrinjavanje ovog otpada.
  • Udruženje SECPA koordinira aktivnosti i komunikaciju između svih učesnika u sistemu i promoviše principe adekvatnog zbrinjavanja ambalažnog otpada, a naročito ispranje ambalaže nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja kako bi se rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu sveo na minimum uz istovremeno maksimalno iskorišćenje sredstva.

Ovaj sistem otpočeo je sa aktivnostima na preuzimanju ambalažnog otpada 2013. godine pri čemu se ambalažni otpad nastao nakon korišćenja sredstva za zaštitu bilja preuzima po zahtevu poljoprivrednih preduzeća, zemljoradničkih zadruga, poljoprivrednih gazdinstava i sl. koja koriste proizvode članica SECPA. Dodatno, u saradnji sa poljoprivrednim stručnim službama (PSS) i/ili uz podršku lokalnih samouprava radi se na podizanju svesti kod poljoprivrednika o značaju adekvatnog zbrinjavanja ambalaže od sredstava za zaštitu bilja i prednostima trostrukog ispiranja.

Radi lakšeg prepoznavanja ambalažnog otpada koji se preuzima u SECPA EKO MODEL sistemu, ambalaža SECPA članica (Adama, BASF, Bayer, Belchim, Corteva i Syngenta) je vidno obeležena SECPA EKO MODEL logom:

eko model logo 2cm

Zahtev za preuzimanje ambalažnog otpada koji je nastao nakon korišćenja sredstava za zaštitu bilja SECPA članica može se poslati on-line klikom na: 

PODNESI ZAHTEV

Ova on-line forma je jednostavna i prilagođena svim tipovima korisnika sredstava za zaštitu bilja, uključujući poljoprivredna preduzeća, gazdinstva, poljoprivrednike, kao i druge zainteresovane strane koje mogu podneti zajednički zahtev za više korisnika.