12 faktora za bezbednu primenu

 ZAŠTITITE SEBE, A NE SAMO USEVE!

Zaštita korisnika tokom celog perioda pripreme i primene sredstava za zaštitu bilja je od velikog značaja.

Uvek imajte na umu 12 faktora za bezbednu primenu sredstava za zaštitu bilja:

 1. Pažljivo pročitaj etiketu i uputstvo za primenu sredstva za zaštitu bilja na pakovanju i poštuj navedene preporuke na pakovanju.
 2. Koristi samo sredstva za zaštitu bilja koja su registrovana u Srbiji.
 3. Skladišti sredstva za zaštitu bilja u prostorijama posebno namenjenim za ovu svrhu, pod ključem, van domašaja dece, nestručnih lica i životinja.
 4. Redovno radi kalibraciju i održavaj u ispravnom stanju uređaje za primenu i usvajajaj nove tehnike primene.
 5. Obavezno koristi odgovarajuću zaštitnu opremu, precizno utvrdi potrebnu količinu sredstva za zaštitu bilja i budi oprezan tokom pripreme rastvora.
 6. Obavezno koristi ličnu zaštitnu opremu prema preporukama na etiketi ili uputstvu tokom celog perioda upotrebe sredstva za zaštitu bilja.
 7. Preduzmi dodatne mere opreza tokom primene sredstva za zaštitu bilja (uzmi u obzir vremenske uslove u toku primene, kretanje kroz usev, itd.).
 8. Isperi praznu ambalažu u skladu sa procedurom trostrukog ispiranja i odloži je na bezbedan način.
 9. Održavaj pravilno ličnu zaštitnu opremu. Operi i prema potrebi zameni ličnu zaštitnu opremu nakon svake upotrebe.
 10. Tuširaj se nakon završenog posla uz korišćenje sapuna.
 11. Ne puši, ne jedi, ne pij pri rukovanju i primeni sredstva za zaštitu bilja. Ne upotrebljavaj alkoholna pića pre i za vreme primene sredstva.
 12. U slučaju trovanja i/ili kontaminacije preduzmi neophodne mere i potraži medicinsku pomoć.

zastita bilja logoViše o tome: